Termes i condicions generals

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web www.terralavita.es (en endavant ” Terra La Vita “) del que AOVE TERRA LA VITA S.L.U, amb domicili al C / Sant Ramón, 41 08650 de Cabrianes (Barcelona) amb CIF B67542837, n’és el titular.

La utilització per part del client dels serveis de la botiga d’Internet de www.terralavita.es pressuposa , en tot cas, l’adhesió a les Condicions Generals de Compra en la versió publicada per Terra La Vita en el moment mateix de l’ordre de compra . Per això, és convenient que el client llegeixi aquestes Condicions Generals abans de procedir a realitzar una compra .

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de perjudicar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables a l’comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: “Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

Àmbit del contracte

Les presents Condicions Generals de Compra s’apliquen a la venda de tots els productes Terra La Vita a través de la seva pàgina web, a consumidors als que se’ls pugui lliurar comandes a Europa (només zona euro ).

Els preus aplicables són els indicats en la pàgina web en la data de la comanda. Els preus que apareixen detallats en cada producte inclouen l’IVA (Impost sobre Valor Afegit ). L’import de les despeses d’enviament s’indica al client de manera desglossada en el moment en què realitzi la comanda . Terra La Vita es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar, fins i tot diàriament, productes i preus en funció de les novetats que vagin apareixent .

Pagament

Totes les compres es poden pagar amb targeta de crèdit Visa ® , Mastercard ® o American Express ® així com amb targeta de dèbit 4B o 4B Maestro (el que implica un càrrec automàtic ) i tranferència bancària. En qualsevol cas, l’elecció del mitjà de pagament es realitza, durant el procés de compra, a la pantalla corresponent.

El client ha de notificar a Terra La Vita qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres , mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini possible perquè Terra La Vita pugui realitzar les gestions oportunes.

Addicionalment els proveïdors o emissors de mitjans de pagament poden adoptar mesures antifrau, que comporten el rebuig de cert tipus d’operacions  Terra La Vita no és responsable de l’aplicació d’aquest tipus de polítiques de seguretat.

Seguretat web

El lloc web terralavita.es utilitza tècniques de la informació generalment acceptades en la indústria i en el comerç online, com ara tallafocs (*firewalls), procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això a fi d’evitar l’accés no autoritzat de dades. Per a aconseguir aquests fins, l’usuari / client, accepta que el prestador (*TERRALAVITA) obtingui dades per a efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Disponibilitat dels productes

Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat dels productes. Si es produeixen incidències quant al seu subministrament, o si no queden articles en esto, s’informarà immediatament al client i es procedirà al reemborsament de qualsevol quantitat que hagués pogut haver abonat

Lliurament

El lliurament es realitzarà a l’adreça indicada pel client, que pot ser diferent de la de la seva residència habitual, podent-se enviar al seu lloc de treball o fins i tot a una tercera persona a qui es vulgui fer un regal. En qualsevol dels supòsits s’exigirà la identificació del comprador o de la persona a la qual s’adreça el producte mitjançant document oficial que l’identifiqui i signatura de l’albarà de lliurament. El termini de lliurament que es fixi en el Lloc Web tindrà caràcter merament indicatiu . Tanmateix, Terra La Vita s’esforçarà per respectar aquest termini, no essent responsable en cas de sobrepassar el termini inicialment estimat .

En el cas de lliuraments a Illes Canàries, Ceuta i Melilla , el client haurà de pagar les despeses de duana corresponents en el moment de rebre la comanda. Aquests varien en funció del pes de la comanda i poden suposar uns 20 €. En cas que el client no retiri la comanda un cop aquest estigui a la duana, correrà amb les despeses que generi la seva tornada al magatzem de Terra La Vita a Cabrianes (Barcelona). Aquestes despeses es descomptaran de l’import de la devolució de la compra.

Devolucions

Tots els productes adquirits a www.terralavita.es tenen un termini de devolució de 15 dies hàbils a comptar des del dia de rebuda de la comanda. El producte s’ha de retornar amb el seu embolcall original a la següent adreça: C / Sant Ramón, 41 08650 de Cabrianes (Barcelona), indicant-ne el motiu de la devolució, i és indispensable que els envasos (ampolles, llaunes, garrafes, pots…) no s’hagin obert i mantinguin els seus precintes de garantia. Un cop revisat que el producte està en perfecte estat, farem el retorn de l’import pel mateix sistema en què vau fer el pagament de la comanda o enviarem un nou producte, segons haguem acordat prèviament. Les despeses del transport aniran a càrrec del client.

Si en rebre la comanda el client observa que la mercaderia o l’embolcall són defectuosos, ho ha de fer constar al full de recepció de mercaderia de l’empresa de transports. Si en obrir el paquet observa cap tipus d’anomalia ens ho ha de comunicar immediatament perquè procedim a substituir-la. En aquest cas, les despeses de transport aniran a càrrec de Terra La Vita

Producte defectuós

Si obre un envàs i creu que el producte no està en bones condicions li agrairíem que truqui al telèfon 609 384 484 o ens escrigui al correu electrònic terralavita@terralavta.es per explicar-nos el problema i el resoldrem adequadament segons sigui el cas.